REKLAMA

MNO chcą jak najszybciej rearanżacji pasma 2100 MHz

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska w konsultacjach nowego planu zagospodarowania zakresu częstotliwości 1900-1980 MHz/2110-2170 MHz. Swoje stanowiska przekazały: Orange, Play oraz T-Mobile, które wszystkie (podobnie jak Polkomtel) dysponują zasobami w tym paśmie.

Operatorzy aprobują zaplanowaną zmianę (sami ją zainicjowali), ponieważ zwiększa ona ich zasoby radiowe, a przede wszystkim umożliwia zastosowanie wobec pełnego zakresu ‘2100’ technologii Dynamic Spectrum Sharing, dzięki której między innymi uruchamiają dzisiaj 5G w paśmie 2100 MHz.

Przypomnijmy, że planowana zmiana przewiduje przesunięcie całego zakresu ‘2100’ w dół spektrum radiowego tak, aby każdy z operatorów mógł dysponować 2x15 MHz pasma FDD zamiast 2x14,8 MHz. 100 kHz pasma trzeba także odzyskać z bloku 20 MHz przeznaczonego dla trybu TDD, które nota bene od blisko 20 lat nie jest wykorzystywane z powodu braku odpowiedniej technologii.

W konsultacjach operatorzy wyrazili tylko oczekiwanie, że nowe przydziały rezerwacji – uwzględniające zmianę zagospodarowania – zostaną wydane jak najszybciej, a T-Mobile postuluje nawet, aby urządzenia sieciowe można było przekonfigurować jeszcze przed wydaniem decyzji, ale po opublikowaniu rozporządzenia o zmianie zagospodarowania.

Polkomtel mniej jest zainteresowany rearanżacją pasma 2100 MHz, ponieważ w przeciwieństwie do konkurentów utrzymuje w nim tylko usługi 3G. Dla LTE ma największe pośród wszystkich MNO zasoby pasma 1800 MHz, a dla 5G niewykorzystywane do tej pory pasmo 2600 MHz.

REKLAMA