MNO wobec spowolnienia wzrostu ruchu danych

Branża telekomunikacyjna jest zafiksowana na idei stałego i dużego wzrostu zużycia danych przez użytkowników sieci komórkowych. Jednak, jak pokazują wyniki badania korzystania z urządzeń mobilnych przeprowadzone przez firmę analityczno-konsultingową Analysys Mason, zaprezentowane w raporcie Wireless network data traffic: worldwide trends and forecasts 2022–2028, wskaźniki wzrostu już nie rosną.

Tempo wzrostu na całym świecie spadło z 90 proc. w 2018 r. do 34 proc. w 2021 r. i ponownie do około 22 proc. w 2022 r. Liczby te obejmują (gwałtowny) wzrost ruchu danych komórkowych generowany przez klientów usług FWA. Klienci FWA (ze względu na czas spędzony na oglądaniu telewizji i streamingowi wideo) często generowali ponad 200–500 GB miesięcznie, czyli 16 razy więcej niż przeciętny klient mobilnej transmisji danych w 2022 r. Oznacza to, że następuje jeszcze większy spadek wzrostu ruch z telefonów komórkowych, spadający z CAGR na poziomie 104 proc. w 2018 r. do 21 proc. w 2022 r.

Oczekiwano, że 5G wyniesie wykorzystanie danych komórkowych na nową trajektorię wzrostu. Tak się jednak nie dzieje. Po uruchomieniu usług 5G operatorzy zgłaszali bardzo wysokie początkowe wskaźniki wykorzystania danych w tych sieciach. Było to spowodowane przede wszystkim migracją heavy userów LTE na telefony i usługi 5G. Migracja ta spowodowała jednocześnie spadek średniego ruchu generowanego przez użytkowników posiadających telefony LTE. Wpływ pierwszych użytkowników został następnie osłabiony, gdy użytkownicy mniej korzystający z mobilnej transmisji danych zaczęli przechodzić na telefony i usługi 5G. Następnie organiczny wzrost zaczął maskować niektóre skutki migracji z 4G do 5G. Analitycy Analysys Mason wskazują na Koreę Południową jako przykład. Tutaj początkowo  nastąpił wzrost wykorzystania transmisji danych w roku wprowadzenia 5G, ale efekt był krótkotrwały. Średnie wykorzystanie danych przez abonentów 5G spadło z wysokiego punktu początkowego, ustabilizowało się, a następnie ponownie zaczęło rosnąć, ale tylko w niskim, jednocyfrowym tempie. Średnie wykorzystanie mobilnej transmisji danych przez posiadaczy telefonów LTE systematycznie spada. Ogólnie rzecz biorąc, średni wzrost ruchu danych we wszystkich typach telefonów spadał przez 3 lata z rzędu.

Operatorzy używają obecnie FWA, aby wypełnić lukę między przepustowością a popytem w sieciach 5G, ale przychód na megabajt, który generują z usług FWA, jest znacznie niższy niż w przypadku mobilnych usług transmisji danych. Poleganie na ruchu FWA w celu wypełnienia sieci 5G na dłuższą metę nie zwiększy wartości rynku. Niektórzy MNO będą również musieli ograniczyć dostępność FWA, ponieważ bez starannego zarządzania ruchem FWA w sieciach 5G może to mieć negatywny wpływ na jakość usług dla użytkowników innych niż FWA, zaznaczają eksperci Analysys Mason.

Tylko nowe aplikacje i usługi mogą pomóc, aby przyszłe roczne stopy wzrostu ruchu znalazły się na poziomie 30 proc. lub więcej. Usługi wideo i telewizyjne w wyższej rozdzielczości mogą potencjalnie napędzać nową falę wykorzystania danych. Druga grupa z potencjałem do generowania dużego ruchu danych to usługi Metaverse (w tym AR i VR) oraz usługi wykorzystujące technologię haptyczną (wykorzystuje mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu wibracji i ruchów).

Według analityków Analysys Mason, jest jednak mało prawdopodobne, aby wpływ ww. usług na przyspieszenie wzrostu ruchu data był widoczny w bliskiej perspektywie.

 
(źr. Analysys Mason)