REKLAMA

MobileEurope: KE oferuje 240 mln euro na współfinansowanie 5G, edge cloud i kable podmorskie

Komisja Europejska ogłosiła trzecią serię zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę w zakresie technologii cyfrowych” ( CEF - Connecting Europe Facility) o wartości ponad 240 mln euro współfinansowania, które zostaną przeznaczone na budowę sieci gigabitowych i 5G, a także zwiększenie przepustowości i odporności sieci szkieletowych, czytamy w serwisie MobileEurope.

Finansowanie obejmie: poprawę zasięgu 5G wzdłuż korytarzy transportowych (100 mln euro), 5G i chmurę brzegową (ang. edge cloud) dla smart communities (51 mln euro) oraz sieci szkieletowe (ang. backbone connectivity) dla cyfrowych bram globalnych (90 mln euro).

Pierwsze dwa zaproszenia skupiają się na poprawie łączności 5G w społecznościach wiejskich i obszarach miejskich, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju infrastruktury 5G wzdłuż europejskich korytarzy transportowych. Obejmuje to wspieranie usług bezpieczeństwa drogowego oraz zapewnianie usług łączności gigabitowej użytkownikom pojazdów i pasażerom, przy jednoczesnym zapewnieniu integracji technologii 5G/cloud edge.

Zaproszenia skierowane są do organizacji publicznych i prywatnych, które będą mogły przedstawić swoje propozycje na dofinansowania projektów w ramach komponentu cyfrowego CEF. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania będą współfinansowane kwotami od 51 do 100 mln euro, w zależności od lokalizacji projektu.

Termin składania wniosków upływa 17 stycznia 2024 r. Więcej informacji na temat procesu składania wniosków, zasad oceniania projektów i przyznawania środków będzie dostępnych 26 października.

Więcej: EC offers €240m for co-funding digital connectivity projects