Mobilne handlowanie walutami w Meritum Banku

Meritum Bank rozszerzył zakres funkcji oferowanych w aplikacji Meritum Bank Mobilny i wprowadził możliwość kupna i sprzedaży walut, przelewów walutowych do banków krajowych za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz otwarcia rachunku e-Kantor w pełni mobilnie.

Aplikacja dostępna jest zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych.

Dodatkowo, za pośrednictwem aplikacji Meritum Bank Mobilny klienci mogą na bieżąco sprawdzać aktualne kursy walut dedykowane dla rachunku e-Kantor.

e-Kantor został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach posiadających kredyty w walutach obcych. Klientom indywidualnym Meritum Bank proponuje konta w czterech walutach: CHF, EUR, USD i GBP.  Bank nie pobiera prowizji za wymianę walut. Przelewy i zlecenia stałe z rachunku e-Kantor, który prowadzony jest w CHF, do innych banków krajowych są bezpłatne. Wymiana walut odbywa się za pomocą przelewu własnego pomiędzy dwoma rachunkami klienta: kontem osobistym (prowadzonym w złotówkach) a rachunkiem walutowym e-Kantor.

To kolejne udogodnienie dla klientów, którzy preferują bankowanie przez smartfony, a także potwierdzenie, że zgodnie z naszymi zapowiedziami stale pracujemy nad rozbudową i doskonaleniem naszej aplikacji w myśl przyjętego na etapie jej tworzenia założenia, że ma ona stanowić niezależny, kompleksowy kanał komunikacji z bankiem – mówi Małgorzata Adamczyk, dyrektor bankowości internetowej Meritum Banku. – Już niedługo w aplikacji pojawią się specjalne oferty „happy hours” dla kursów wymiany walut – zapowiada.