REKLAMA

Moc hiperskalowych data center potroi się w ciągu sześciu lat napędzana AI

Średnia moc hiperskalowych centrów danych, które będą uruchamiane w ciągu najbliższych sześciu lat, będzie wkrótce ponad dwukrotnie większa niż obecnie funkcjonujących data center, przewidują analitycy Synergy Research Group.

Chociaż zawsze panowała tendencja do zwiększania krytycznych obciążeń IT hiperskalowych centrów danych, to wpływ technologii i usług generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) zwiększył zapotrzebowanie na znacznie wydajniejsze obiekty. Tymczasem w miarę wzrostu średniego obciążenia IT poszczególnych centrów danych, liczba hiperskalowych centrów danych będzie stale rosła. Nastąpi również modernizacja istniejących centrów danych w celu zwiększenia ich wydajności. Według prognoz Synergy Research Group, łączna moc wszystkich hiperskalowych centrów danych wzrośnie prawie trzykrotnie w ciągu najbliższych sześciu lat.

Eksperci Synergy swoje prognozy oparli na analizie powierzchni i działalności centrów danych 19 największych na świecie firm świadczących usługi chmurowe i internetowe, które spełniają kryteria Synergy pozwalające na uznanie ich za operatorów hiperskalowych. Dotyczy to największych operatorów oferujących usługi w zakresie: SaaS, IaaS, PaaS, wyszukiwania, sieci społecznościowych, e-commerce i gier. Do połowy 2023 roku firmy te miały na całym świecie 926 działających głównych centrów danych. W modelu prognostycznym Synergy założono powstanie 427 nowych centrów danych.

Miks hiperskalowych centrów danych wciąż się zmienia w zależności od regionu, własności i dzierżawy, ale łączna liczba data centers na całym świecie podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat. Według analityków Synergy, wpływ generatywnej sztucznej inteligencji polega nie tyle na zwiększeniu liczby centrów danych – która będzie nadal rosła o ponad sto rocznie – ale na znacznym zwiększeniu ilości energii wymaganej do obsługi tych centrów danych. Ponieważ liczba procesorów graficznych w hiperskalowych centrach danych gwałtownie rośnie, napędzana głównie przez sztuczną inteligencję, gęstość mocy powiązanych szaf i obiektów centrów danych również musi znacznie wzrosnąć. Zmusza to operatorów hiperskalowych do ponownego przemyślenia niektórych architektur i planów wdrażania centrów danych, podsumowuje Synergy.

 

 
(źr. Synergy Research Group)