REKLAMA

Modele budowy 5G – sprzęt od różnych dostawców

Nowa technologia 5G znacząco podniesie osiągi istniejących sieci mobilnych. Najbardziej namacalną i interesującą użytkowników formą lepszego działania sieci jest zwiększenie przepływności, czyli – kolokwialnie – prędkości pobierania danych. Na przykład 1000 Mb/s w 5G w miejsce 100 Mb/s w obecnej sieci LTE. W ciągu najbliższych kilku lat, w sieciach mobilnych przewidywany jest istotny wzrost wolumenu danych pobieranych przez użytkowników 5G. Liczba danych generowanych przez użytkowników 4G również stale się zwiększa i prognozuje się, że wzrost ten będzie nawet kilkukrotnie większy niż w przypadku użytkowników 5G.

Strategia budowy technologii 5G powinna być szeroką i spójną z wizją rozwoju całej sieci. Pod uwagę brane są czynniki takie jak prognozowane modele ruchowe obecnych technologii 2G/3G/4G, potencjalne zmiany norm natężenia pola elektromagnetycznego. Istotny jest również moment, w którym zajdzie potrzeba wymiany starego sprzętu – obecnie pracującego w sieciach, który ze względu na swój wiek nie jest już wydajny energetycznie oraz uniemożliwia uruchamiania najnowszych funkcjonalności - chociażby 5G.

Jest kilka możliwych dróg wdrożenia 5G. Wybranie każdej wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Mogą to być zyski w krótkim lub w dłuższym horyzoncie czasowym. Wybranie danej ścieżki może mieć przełożenie na jakość usług wszystkich użytkowników danej sieci, a nie tylko użytkowników sieci 5G. Niniejszy artykuł ma na celu zebranie technologicznych aspektów oraz konsekwencji wyboru różnych metod wdrażania 5G.

Multivendor X2, czyli 5G dostarczane przez innego producenta niż 4G

Rozwiązanie oparte na interfejsie Multivendor X2 ma zastosowanie w sytuacji, gdy 5G jest wdrażane w architekturze NSA (ang. non standalone), a dostawcą jest inny producent, niż dostawca sprzętu w istniejącej sieci 4G. W tym przypadku, interfejs X2 oznacza połączenie pomiędzy stacją bazową 4G (eNodeB), a stacją bazową 5G (gNodeB).

źr. Ericsson

W architekturze NSA telefon jednocześnie korzysta z łączności 4G oraz 5G (ang. Dual Connectivity). Po stronie dostępowej sieci radiowej, technologie 4G oraz 5G (w tym przykładzie: różnych producentów) komunikują się poprzez interfejs X2 według istniejącej specyfikacji 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project). Opis interfejsu wraz z procedurami wymaganymi dla 4G/5G Dual Connectivity można znaleźć w specyfikacji technicznej 3GPP (TS 37.340 i TS 36.423). Specyfikacja 3GPP z reguły nie jest szczegółowa i pozostawia producentom sprzętu dowolność w sposobie implementowania funkcjonalności w oprogramowaniu. Producenci musieliby aktywnie uzgadniać szczegóły implementacji wszystkich funkcjonalności na etapie projektowania rozwiązań, a wiadomo, że tak się nie dzieje ze względu na ich różny stopień zaawansowania oraz na wyścig technologiczny.

Uruchomienie 4G jednego producenta sprzętu z 5G innego producenta jest możliwe, ale będzie miało wyraźny wpływ na jakość działania sieci i niesie sporo ograniczeń. Warto wymienić choć kilka przykładów.

Nie będzie na przykład możliwe uruchomienie (kluczowej z punktu widzenia poprawienia zasięgu pasma 3.4-3.8 GHz) funkcjonalności dynamicznego współdzielenia kanałów częstotliwości dla technologi 4G i 5G (ang. Dynamic Spectrum Sharing) ze względu na konieczność ścisłej koordynacji obu technologii.

REKLAMA REKLAMA: Automation of Data Discovery with Business Intelligence Solution. Sprawdź na: https://bit.ly/2XL3jPi