REKLAMA

MON zawarł umowy ramowe z trzema MNO

Centrum Zasobów Informatycznych, (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) zawarło umowy ramowe na zakup świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych z trzema operatorami sieci komórkowych, którzy złożyli swoje oferty: Orange, Polkomtel i T-Mobile. Zamawiający na realizację usług telefonii komórkowej w okresie 4 lat trwania umowy ramowej zamierza przeznaczyć kwotę 42 mln zł brutto.

REKLAMA

Zamówienia szczegółowe, które objęte są umową ramową (w tym przypadku – trzema umowami ramowymi) będą udzielane wybranemu wykonawcy na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 ppkt b ustawy "Prawo zamówień publicznych".

Przy udzielaniu zamówień pod uwagę będą brane dwa kryteria - cena (waga 60) oraz parametry jakościowe oferowanych telefonów komórkowych (waga 40).