REKLAMA: Infrastruktura regionalnej sieci szerokopasmowej będzie sprzedana z licytacji

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawid Paleczny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2022r. o godz. 12:00 na platformie elektronicznej rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9117 kpc w zw. z 867 kpc w zw. 8796 kpc pierwsza licytacja ruchomości tj. szerokopasmowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej wybudowanej na terenie województwa małopolskiego pod nazwą "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" należącej do dłużnika wraz z przynależnościami i częściami składowymi.

Suma oszacowania wynosi 100 445 408,61 . Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania tj. 75 334 054,96 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 10 044 540,86 zł, którą należy uiścić najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Licytacja zakończy się dnia 30 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00. Informuję, że w celu przystąpienia do licytacji należy również zgłosić swój udział za pośrednictwem strony internetowej.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
38 10201026 3463 0000 7001 7919

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Kwota oszacowania stanowi kwotę brutto. Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Komornika Sądowego Dawida Palecznego.
numer telefonu: 22 408 02 02
adres email: warszawa.paleczny@komornik.pl
www.komornikapelacjawarszawska.pl

REKLAMA