REKLAMA

MSZ deklaruje wsparcie Cyfrowego Trójmorza

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie promować zaproponowaną przez Instytut Kościuszki Inicjatywę Cyfrowego Trójmorza – zapowiedział w trakcie IV Forum Cybersec Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Cyfrowe Trójmorze to szereg projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych, realizowanych na poziomie regionalnym. Częścią tej inicjatywy jest projekt cyfrowej autostrady, który został wpisany przez Szczyt Państw Trójmorza na listę projektów priorytetowych.

– Cyfrowa autostrada może zbudować most między Północą i Południem, wypełni lukę w infrastrukturze telekomunikacyjnej między Europą Środkowo-Wschodnią a krajami zachodniej Europy – podkreśla Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki. – Uważamy, że w regionie potrzebna nam jest cyberodporna infrastruktura cyfrowa. Autostrada Cyfrowego Trójmorza może wspierać swobodny przepływ danych, który istotnie zwiększy napędzaną danymi konkurencyjność ekonomiczną regionu oraz rozwój przemysłu 4.0 – dodaje Albrycht.

Wsparcie inicjatywy deklaruje polski rząd.

– Chcielibyśmy dzięki tej inicjatywie skoncentrować uwagę inwestorów na naszym regionie i wykorzystać Ideę Cyfrowego Trójmorza na jego korzyść – zapowiadał Bartosz Cichocki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Z przyczyn technicznych, połączenia cyfrowe muszą być budowane równolegle z infrastrukturą transportową i energetyczną – to oczywiste – podkreślał Cichocki.

Inicjatorzy „3 Seas Digital Highway" mają nadzieję, że projekt zostanie sfinansowany z tworzonego właśnie Funduszu Trójmorza. Fundusz ma dysponować budżetem w wysokości 5 mld euro i może wygenerować inwestycje o wartości przynajmniej 100 mld euro. Część z tych pieniędzy trafi na realizację projektów w filarze cyfrowym.