REKLAMA

Mulitmedia Polska liczą, że akwizycje poprawią przychody

Zysk netto Multimedia Polska spadł w I kwartale 2015 roku o 20 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej i wyniósł 11,4 mln zł. Przychody firmy wyniosły 174,9 mln zł, co jest wynikiem podobnym jak rok temu.

Średni miesięczny przychód (ARPU) na jednego abonenta wyniósł w I kwartale 2015 r. 66,4 zł wobec 66 zł przed rokiem.

Skorygowana EBITDA wyniosła w tym czasie 85,9 mln zł, czyli o 8 proc. mniej niż w I kwartale 2014 r.

Na koniec I kwartału 2015 r., grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 815,8 tys. abonentów. Łącznie Multimedia dostarczały swoim klientom 1,62 mln usług. Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta sięgnął 1,99, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku (1,88 w I kwartale 2014 r.). Firma ma 377,5 tys. klientów  korzystajacych z jednej uslugi,  306,8 z dwóch usług i 131,6 tys. z  z conjmniej trzech usług.

Spółka podała, że pozytywny wpływ na przychody miał segment internetu - wzrost przychodów o 2 proc. do 55,7 mln zł w stosunku do roku wcześniej. Sprzedaż w segmencie telefonii spadła o 2 proc. w stosunku do I kwartalu 2014 r. do 26,7 mln zł, natomiast przychody w segmencie telewizji pozostawały na stabilnym poziomie i wyniosły 86,6 mln zł.

Przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,5 proc., z internetu 31,8 proc., z telefonii 15,3 proc., pozostałe źródła stanowiły 3,4 proc.

REKLAMA

Do wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach przyczynią się akwizycje zrealizowane w I kwartale 2015 r. (grupa przejęła trzech małych operatorów lokalnych). Ponadto pozytywny wpływ będzie miał dalszy rozwój oferty nowych produktów - stwierdza spółka w komunikacie.

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w I kwartale 2015 r. 39,7 mln zł, z czego 26,3 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje spółka wydała 2,8 mln zł.

Prezentacja do wyników za I kw. 2015