REKLAMA

Multimedia mają trzyosobowy zarząd

Tomasz Żurański i Bogdan Paszkowski zostali wpisani w KRS jako członkowie zarządu Multimedia Polska.

Wpis w KRS o wynikających z przejęcia przez Vectrą zmiana w zarządzie został dokonany w ubiegłym tygodniu. Multimedia maja też trzeciego członka zarządu – o jego powołaniu informowano w chwili ogłoszenia transakcji – Jana Piotrowskiego, który jest prezesem operatora TVK. Ten sam wpis zawiera również informacje o ogłoszonych wcześniej zmianach w Radzie Nadzorczej Multimediów, do której po transakcji Vectra wprowadziła – w miejsce dotychczasowych członków rady – swoich przedstawicieli.

Tomasz Żurański od 2004 r. jest prezesem Vectry. Jest też w zarządach i radach nadzorczych jej spółek zależnych. Bogdan Paszkowski jest członkiem Rady Nadzorczej Vectry. Z branżą telewizji kablowej związany jest od lat 90. XX wieku.