Multimedia: najbardziej rentowny jest internet

2015 r. był dla Multimediów kolejnym rokiem, w którym przychody spółki nieznacznie wzrosły. Wzrostowi przychodów o 0,5 proc. towarzyszył 5 proc. spadek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i 6 proc. spadek zysku operacyjnego.

Operator telewizji kablowej, który także dostarcza usługi dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej odnotował w ub.r. nieco ponad 709 mln zł skonsolidowanych przychodów, 365 mln zł EBITDA i 135 mln zł zysku operacyjnego. 49,4 proc. przychodów firmy pochodziło z usług telewizyjnych, 31,5 proc. z usług internetowych, 14,6 proc. z telefonicznych usług głosowych, a reszta z tzw. nowych usług, na które składa się m.in. sprzedaż prądu, czy usługi monitoringu. Marża EBITDA operatora na usługach telewizyjnych wynosiła 41,8 proc., na usługach internetowych – 69,3 proc., zaś na usługach telefonicznych – 36,2 proc.

W 2015 r. operator na inwestycje wydał łącznie 221 mln zł, z czego 23,3 mln zł przeznaczono na przeprowadzone w I połowie ub.r. cztery małe przejęcia.

Operator w końcu ub.r świadczył w sumie blisko 1,675 mln usług, o 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na tę liczbę składało się 816 tys. usług telewizyjnych, 536 tys. usług transmisji danych, 280 tys. telefonicznych usług głosowych i 42 tys. tzw. nowe usługi.

W skali roku liczba usług wideo wzrosła o 36,5 tys., usług szerokopasmowego dostępu do internetu o nieco ponad 8,9 tys., zaś liczba usług telekomunikacyjnych zmniejszyła się o prawie 11,2 tys. W całym ub.r. przybyło także 39,5 tys. tzw. nowych usług. W IV kwartale ub.r. Multmiedia zwiększyły liczbę świadczonych usług o 23,7 tys., w tym o 14,2 tys. usług telewizyjnych, 900 usług internetowych oraz 13,9 tys. nowych usług. Liczba usług telefonicznych zmniejszyła się o 5,3 tys.

W końcu ub.r. Multimedia miał w sumie 824,1 tys. klientów, z których 383,3 tys. korzystało z jednej usługi, 310,5 tys. z dwóch, a pozostali z trzech i więcej. Statystyczny klient wykupił w firmie nieco ponad dwie usługi. W zasięgu sieci operatora jest niemal 1,617 mln gospodarstw domowych.

Raport roczny Multimediów Polska
Prezentacja