Multimedia – Orange: altnet regulowany jak zasiedziały

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję dotycząca zasad współpracy pomiędzy Multimediami Polska a Orange. Regulator odmówił zmiany stawek za usługi hurtowe w sieci Multimediów, jakie płaci Orange. Ponieważ sieć kablowa wnioskowała o zmianę warunków współpracy jeszcze w I kwartale 2013 r., to dzisiaj z całej decyzji UKE najciekawsze wydaje się rozstrzygnięcie dotyczące możliwości określenia cen usług hurtowych we własnej sieci przez operatora alternatywnego.

Pierwotnym przedmiotem wniosku Multimediów była zmiana stawek FTR w sieci operatora kablowego, wprowadzenie nowej stawki za terminację poza strefą numeracyjną oraz zmian stawek za usługi niezbędne do połączenia sieci. Spełnienie postulatów spowodowałoby, że Orange płaciłby więcej. Stawki FTR wynosiłyby odpowiednio:

  • Zakańczanie strefowe połączenia – 0,0322 zł/min,
  • Zakończanie połączenia w SN – 0,0352 zł/min,
  • Zakańczanie połączenia poza SN – 0,0397 zł/min.

Ponieważ rozstrzygnięcie sprawy się przedłużało, a obaj operatorzy modyfikowali w międzyczasie inne łączące ich umowy o współpracy, to ostatecznie UKE uznał, że przedmiotowe może być tylko rozpatrzenie wniosku Multimediów w części dotyczącej zmiany opłaty za usługę "abonament połączenia sieci w trybie połączenia liniowego" z 500 zł na 600 zł netto.

Regulator odmówił zmiany stawki, argumentując, że w strukturze sieci Multimediów nie nastąpiły zmiany powodujące zwyżkę kosztów operatora, a zatem podniesienie cen usług. Tym samym UKE odrzucił argument sieci kablowej, że skoro nie obowiązują jej obowiązki oparcia cen na ponoszonych kosztach, to ma prawo dowolnie regulować stawki za swoje usługi.

UKE stwierdził jednak jak powyżej, dodając, że poniesienie ceny za usługę mogłoby zniechęcić Orange do budowy punktów styku, a zatem pogorszyć warunki współpracy międzysieciowej.