REKLAMA

Multimedia pod lupą UOKiK za sprzedaż prądu

Aktualizacja 13.06 14:29

Od stycznia 2016 r. Multimedia Polska aktywują usługi tylko dla klientów, którzy potwierdzili telefonicznie chęć zawarcia umowy z operatorem – poinformowała sieć kablowa. To reakcja na zeszłotygodniową informację UOKiK o wszczęciu postępowania m.in. przeciw Multimediom, o której informowaliśmy w tekście poniżej. Dzisiaj Multimedia utrzymują, że naganne praktyki zdarzały się w przeszłości, były wynikiem niewłaściwych działań partnerów zewnętrznych, i że zostały już wyeliminowane. Do samej kwestii podjęcia postępowanie przez UOKiK operator nie odnosi się w swoim komunikacie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk niektórych alternatywnych sprzedawców energii elektrycznej, mi.in. Multimediów Polska. Chodzi o problem od lat znany z rynku telekomunikacyjnego, czyli o rzetelne informowanie klientów przy zawieraniu nowych umów abonenckich. W praktyce: o wyłudzanie umów przez nieuczciwych handlowców działających w trybie door-to-door.

Według skarg na jakie powołuje się UOKiK abonenci nie byli informowani, ani kogo reprezentują handlowcy, ani że celem ich działań jest zawarcie nowej umowy o sprzedaży energii elektrycznej.

Według UOKiK, „przedstawiciele wprowadzali konsumentów w błąd, informując, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, a celem ich wizyty nie jest podpisanie nowej umowy tylko np. wypełnienie ankiety czy sprawdzenie licznika energii elektrycznej”.

Formalne wszczęcie postępowania oznacza, że UOKiK podejrzewa już, że sprzedawcy prądu faktycznie dopuścili się czynów naruszających zbiorowy interes konsumentów, ale w praktyce będzie musiał to wykazać z trakcie postępowania. Kończy się to zwykle wydaniem zalecenia o zaprzestaniu naruszeń, może również skutkować nałożeniem kary. Możliwa jest również ugoda z przedsiębiorcą, który poddaje się zaleceniom, karze, a czasem deklaruje zrekompensowanie poszkodowanym skutków zakazanych praktyk.

Multimedia weszły na rynek sprzedaży energii elektrycznej w 2014 r. Spółka pozyskała ok. 35-40 tys. abonentów tych usług. Wcześniej Multimedia były również jednym z większych graczy na rynku usług głosowych WLR w sieci Telekomunikacji Polskiej/Orange.