REKLAMA

Multimedia Polska zarabiają na internecie

351 mln zł przychodów i 173 mln zł wyniku EBITDA miały w I poł. roku Multimedia Polska - trzecia co do wielkości (823 tys. klientów) sieć kablowa w Polsce. Przychody operatora kosmetycznie wzrosły, a EBITDA nieznacznie spadła w tym okresie. Najzdrowszym segmentem ze wszystkich operacji multimediów jest szerokopasmowy dostęp do internetu.

Liczba jego abonentów (stacjonarnych i mobilnych) wyniosła w połowie roku 516 tys. - o ponad 30 tys. więcej więcej niż przed rokiem. Co ważniejsze przychody z tych usług (110 mln zł) były o 63 mln zł niższe, niż przychody z usług telewizyjnych, ale wynika EBITDA (71 mln zł) już tylko o 3 mln niższy, a zysk netto (33 mln zł) równy wynikowi ze sprzedaży usług telewizyjnych. Różnica w rentowności obu typów usług wynika przede wszystkim z niemal dwukrotnie wyższych kosztów usług telewizyjnych wynikających przede wszystkim z niezbędnych wydatków na programming i prawa autorskie.  Telefonia natomiast (54,5 mln zł przychodów w I poł roku) jest w ogóle usługą na poziomie netto deficytową, ale to z powodu wysokich odpisów amortyzacyjnych.

W skali roku spółka utrzymała liczbę klientów, ale w porównaniu do ostatnich kwartałów liczba ta stopniowo maleje. Największy pozytywny wpływ na ich liczbę w I półroczu miała przede wszystkim akwizycja i konsolidacja wyników operacyjnych sieci Teletronik. W tym roku Multimedia kupiły także za 2,7 mln zł niewielką sieć kablową z Pucka. Spółka wydała łącznie 23 mln zł na akwizycje w I półroczu 2014 r. W efekcie segment usług wideo Multimediów znajduje się - pod względem liczby klientów - w trendzie spadkowym, głos jest stabilny (po częście za sprawą wzrostu liczby - do 7 tys. - abonentów usług mobilnych), a szerokopasmowy dostęp rośnie. Spółkce udaje się podności statystyczne ARPU oraz wskaźnik multiplikacji usług (RGU na abonenta).

W czerwcu bieżącego roku udziałowcy Multimediów zadecydowali o wypłacie prawie 71 mln zł zysku za 2013 r. w postaci dywidendy (zostanie wypłacona w październiku br.) Pozostała część zeszłorocznych zysków - 179 mln zł - została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Ciekawym tendem w polityce spółki jest wnoszenie infrastruktury do wydzielonej spółki Multimedia Polska Infrastruktura.