REKLAMA

Multimedia ukarane za domyślną zgodę na usługę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na operatora kablowego karę w wysokości 637 tys. zł za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Za takową urząd antymonopolowy potraktował nietypową akcję sprzedażową, w której zamówienie usługi dodatkowej następowało na podstawie opłacenia faktury.

W 2012 r. Multimedia zaproponowały wybranej grupie abonentów podniesienie prędkości usługi dostępowej w zamian za dodatkową opłatę 4,99 zł. Usługa była uruchamiana na okres dwóch miesięcy bez dodatkowych opłat, ale na kolejnej fakturze była już doliczana do całkowitej kwoty abonamentu. Opłacenie faktury w pełnej wysokości było traktowane przez operatora, jako wyrażenie woli skorzystania z usługi. Niektórzy z nich poczuli się jednak wprowadzani przez Multimedia w błąd i poinformowali o tym UOKiK.

Urząd podzielił ich przekonanie przede wszystkim w oparciu o tryb zamawiania usługi poprzez opłacenie podwyższonej faktury. Zdaniem urzędu niewłaściwe ze strony operatora było zmuszanie abonenta do czynności - rezygnacja z usługi poprzez BOK lub odliczenia dodatkowej opłaty od kwoty brutto rachunku - celem rezygnacji z usługi. Urząd nie przyjął argumentacji operatora, że nie naruszył on zapisów Prawa telekomunikacyjnego, i że tryb promocji zakładał wyrażenie woli przez abonenta.

Po zważeniu okoliczności UOKiK postanowił nałożyć na Multimedia karę w wysokości 0,135% przychodów za 2012 r. (472 mln zł). Operator zapowiedział odwołanie od decyzji o karze.

Treść decyzji UOKiK podaje również dane na temat skuteczności akcji Multimediów. Promocyjna oferta została skierowana do 196,5 tys. abonentów operatora z czego ofertę przyjęło 138,5 tys., a zrezygnowało 58 tys. osób. Konwersja wyniosła zatem 70%. Akcja trwała sześć miesięcy.