REKLAMA

Multimediom ubyło 4 tys. klientów

W I kwartale 2015 r. skonsolidowane przychody spółki Multimedia Polska były niższe niż rok wcześniej. Spadły o 0,5 proc. do 174,9 mln zł. Za spadek odpowiada zniżka przychodów z usług telewizyjnych i telefonicznych.

raportu finansowego spólki wynika, że w porównaniu z I kwartałem 2014 r. w pierwszych trzech miesiącach tego roku przychody operatora telewizji kablowej z usług wideo obyły niższe o 186 tys. zł i wynosiły 86,63 mln zł, a przychody z usług telefonicznych spadły o 425 tys. zł do 26,7 mln zł. Spółka odnotowała wzrost przychodów z usług dostępu do internetu - zwiększyły się o 906 tys. zł - oraz wzrost innych przychodów. Ta ostatnia pozycja obejmuje m.in. przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, usług związanych z monitoringiem oraz usług ubezpieczeniowych.

W ślad za spadkiem przychodów skurczyły się zyski spółki. Zysk operacyjny w I kwartale 2015 r. był o 11 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2014 r., a zysk netto spadł o ponad 20 proc. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku zasoby finansowe operatora skurczyły się o ponad 80 mln zł i na koniec kwartału wynosiły prawie 119 mln zł. Powodem spadku była wypłata dywidendy (122 mln zł).

W pierwszych trzech miesiącach roku Multimedia pozyskały 6,2 tys. klientów usług telewizyjnych oraz 1,8 tys. klientów usług internetowych (łącznie stacjonarnych i mobilnych) i straciły niemal 380 klientów usług telefonicznych (łącznie stacjonarnych i mobilnych). Liczba klientów innych usług wzrosła 13,1 tys. do 15,9 tys. Łączna liczba klientów spółki spadła w I kwartale o ok. 4 tys. do 816 tys., a średnia liczba usług przypadających na klienta wzrósł z 1,95 w IV kwartale 2014 r. do 1,99 w I kwartale 2015 r.