Multiport ethernet jeden port – wiele usług

MATERIAŁ PARTNERA

Dynamika rynku i oczekiwania klientów wymuszają na dostawcach usług transmisji danych szybkie reagowanie na zmiany. Chcąc mieć atrakcyjną ofertę dla końcowych odbiorców i móc ją rozwijać, operatorzy oczekują łatwego zarządzania usługami, dodawania nowych, samodzielnego zarządzania zakontraktowanym pasmem. Oczywiście wszystko to przy optymalnym wykorzystaniu sprzętu i efektywności kosztowej.

(źr. Orange)

Rozwiązaniem są elastyczne połączenia wirtualne, w których dodawanie nowych usług nie wymaga zestawiania kolejnych fizycznych połączeń i kolejnych portów. Szybkość reagowania na zmiany oznacza, że preferowana jest prostota, minimum konfiguracji (lub jej całkowity brak) i model nazywany „pudełkowym”, „rozwiązaniem z półki” lub „plug & play”.

Andrzej Adach
(źr. Orange)

Multiport ułatwia i zapewnia maksymalną elastyczność budowy własnej, zróżnicowanej, skalowalnej i prostej w zarządzaniu oferty sieciowej dla klientów końcowych małych i średnich operatorów.

Multiport ethernet – odpowiedź na ograniczenia połączeń punkt-punkt (EoS)

Ethernet to najbardziej popularna wśród dostawców i odbiorców usług transmisji danych technologia, realizowana w oparciu o różne sieci podkładowe, np. xWDM / ME / IP MPLS. Wykorzystywany tylko jako połączenie punkt-punkt (EoS – jedna usługa w relacji w ramach przepływności portów połączonych) ma jednak istotne ograniczenia w zakresie m.in. nieefektywnego wykorzystania pasma i portów.

Sławomir Gryz
(źr. Orange)

Odpowiedzią na nie jest Multiport realizowany z wykorzystaniem sieci Carrier Ethernet Orange Polska. W ujęciu technicznym jest to fizyczny, wielousługowy port o przepływności od 10 do 100 Gb/s w technologii ethernet, realizowany na sieci xWDM. Umożliwia odbiór wielu usług jako dedykowanych VLAN i multiplikowanie ich w ramach jednego portu.

Umożliwia:

 • tworzenie dowolnej liczby połączeń typu VLAN z innymi portami i lokalizacjami klienta,
 • odbiór, na tym samym porcie, dowolnej usługi jako dedykowanego VLAN (usługi Orange Polska dostarczane wspólnie z usługami innych dostawców),
 • multiplikowanie tych usług (w ramach przepustowości portu, które wynoszą 10 i 100 Gb/s),
 • spersonalizowany wybór pasma (zgodnie z potrzebami) dla każdego VLAN usługowego na tym porcie,
 • szybkie dodanie/zmodyfikowanie nowego/działającego VLAN/usługi, w ramach wolnego pasma,
 • korzystanie z usługi bez tzw. overbookingu i buforowania (gwarantowana ciągłość pracy usługi).

Multiport realizowany w oparciu o Carrier Ethernet, umożliwia łączenie różnych strumieni ruchu w sieci xWDM. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie dowolnej usługi na wskazany port, co pomaga optymalnie wykorzystać pasmo. Istnieje możliwość łączenia Multiportu z usługami realizowanymi w sieci ME.

Korzyści biznesowe

Multiport wykorzystuje zalety rozwiązań Ethernet opartych o xWDM zapewniając efektywność kosztową i sprzętową oraz:

 • możliwość szybkiego, łatwego i elastycznego rozwoju swojej sieci oraz oferty,
 • skrócenie czasu dostarczenia usługi bez potrzeby inwestycji w sprzęt (dodatkowe porty fizyczne),
 • możliwość zbudowania i zarządzania własną ofertą usługową dla swoich klientów,
 • prosty dostęp do szerokiego portfolio usług dodanych i IP oraz wielu dostawców usług dodatkowych,
 • łatwiejsze zarządzanie ruchem (np. jeden dostawca) i dodawanie nowych VLAN,
 • obniżenie kosztów poprzez efektywniejsze wypełnienie pasmem portów,