MyTelecom będzie konkurował z Toya w Przemyślu

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom, ISP z Przemyśla do nieruchomości i budynku w Przemyślu przy ul. Zygmunta Zielińskiego 14, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. W tym celu operator chce wybudować tam światłowodową instalację telekomunikacyjną FTTH oraz doprowadzić przyłącze.

MyTelecom starania o rozpoczęcie tej inwestycji zaczął czynić w marcu 2017 r., kiedy to wystąpił do administratora budynku – firmy Nieruchomości Pruchnik z wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynku. Ten poinformował operatora, że wspólnota nie jest zainteresowana jego usługami. W tej sytuacji ISP skierował w październiku 2017 r. sprawę do UKE.

Po wszczęciu postępowaniu administrator próbował przekonać regulatora, że wniosek MyTelecom jest niezasadny, ponieważ w budynku znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna firm Alfa Komputer System z Przemyśla oraz Toya, które to są przystosowane do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. UKE jednak ustalił, że nie są one wykonane w technologii światłowodowej, a miedzianej. Uznał więc, że nie odpowiadają zapotrzebowaniu MyTelecom ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych i wspólnota ma obowiązek zapewnienia ISP dostępu do budynku, by ten miał możliwość wykonania instalacji wykorzystującej światłowody jako medium transmisyjne.

Ostatecznie więc zgodnie z projektem decyzji MyTelecom jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłącza telekomunikacyjnego.