REKLAMA

Mzum wraca do projektu POPC dla SferaNet

SferaNet poinformowała, że zawarła ze spółką Mzum.pl, liderem konsorcjom, które budowało dla ISP z Bielska-Białej sieć w ramach projektu POPC, porozumienie, które ma doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu oraz powrotu do realizacji umowy na generalne wykonawstwo

Strony postanowiły o wzajemnym wycofaniu m. in. oświadczeń woli mających za przedmiot odstąpienie od umowy oraz uzgodniły kontynuację realizacji umowy.

W połowie lutego Mzum.pl wstrzymał wykonywanie robót budowlanych w projekcie dla SferNet jako przyczyną tej decyzji podjąc nieprzedstawienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na generalne wykonawstwo. Potem odstąpił od umowy i zapowiedział, że dokona naliczenia kar umownych.

W ramach 1.1 POPC SferaNet otrzymała w drugim konkursie dofinansowanie w wysokości 33,6 mln zł, co stanowi 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu została określona na poziomie 61,8 mln zł. W ramach tego projektu spółka buduje sieć światłowodową w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1,3 tys. km, a w jej zasięgu ma być ok. 26 tys. gospodarstw domowych i firm, w tym 86 placówek edukacyjnych.

REKLAMA