Na budowie sieci z POPC najwięcej skorzystały woj. świętokrzyskie i lubelskie

W 2023 r. zakończyła się realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego celem było wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu. Program realizowany był na obszarze 2350 gmin w latach 2014-2023. Jak podsumowuje UKE, w gminach tych zasięgiem zostało objętych ponad 1,8 mln adresów, co przełożyło się na możliwość skorzystania z szerokopasmowego internetu przez ok. 2,2 mln gospodarstw domowych.

Zasięgiem objęto 18 proc gospodarstw domowych w Polsce, które nie posiadały infrastruktury umożliwiającej skorzystanie z usług internetu szerokopasmowego o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 30 Mb/s.

Największym beneficjentem wsparcia było województwo świętokrzyskie, w którym zasięgiem objęto 43 proc. gospodarstw domowych. Sieci budował tam Nexera. Na drugim miejscu uplasowało się województwo lubelskie z wynikiem 38 proc. gospodarstw domowych, gdzie inwestował najwięcej Fiberhost. Wysoki wskaźnik osiągnęło też woj. podkparckie (33 proc.), gdzie najwięcej budował Voice Net oraz woj. łódzkie, gdzie sieci z POPC budowały m.in. Nexera i Toya. 

Najmniejszym zasięgiem objęte zostały województwa śląskie i pomorskie, gdzie odsetek gospodarstw domowych, które zostały objęte zasięgiem internetu szerokopasmowego wyniósł 8 proc.

W ocenie UKE, realizacje inwestycji w ramach POPC znacznie przyczyniły się do zwiększenia dostępu do sieci światłowodowej na obszarach gmin wiejskich. Gospodarstwa domowe położone na obszarze gmin wiejskich stanowiły 50,5 proc. wszystkich gospodarstw domowych, które znalazły się w zasięgu sieci szerokopasmowej po zakończeniu realizacji programu POPC.