REKLAMA

Na Podkarpaciu 40 proc. światłowodów to sieci napowietrzne

Województwa w południowej Polsce (podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie) zdecydowanie dominują, jeśli chodzi o  udziały traktów napowietrznych  w całkowitej długości sieci światłowodowych.

Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2019 r., udział traktu napowietrznego przyjmuje (w zależności od województwa) wartość od 6 proc. w woj. wielkopolskim do 40 proc. w woj.podkarpackim. Różnice wynikają m.in. z ukształtowania terenu w danym regionie.

Województwa położone na południu Polski charakteryzują się wyższym udziałem sieci napowietrznej, natomiast na terenach nizinnych, takich jak woj.mazowieckie czy wielkopolskie, wyraźnie dominuje udział traktu podziemnego.

Wyraźnie zaobserwować można utrzymującą się zależność między stosunkiem infrastruktury naziemnej do podziemnej a poziomem urbanizacji. Na zachodzie Polski udział traktu podziemnego osiąga największe wartości, co jest związane z wyższym poziomem zurbanizowania regionu, a tym samym większą opłacalnością inwestycji w kanalizację kablową.

Sieci napowietrzne na obszarach wiejskich mają wyraźnie większy udział (ok. 22 proc.) niż sieci na obszarach zurbanizowanych (ok. 9 proc.). Ponadto, obszary wiejskie coraz mniej różnią się pod tym względem od małych miast.

Zauważalny jest też wpływ nowego typu inwestycji, realizowanych z wykorzystaniem podziemnych traktów, często umieszczanych w pasie drogowym. Niewątpliwie największy udział traktu podziemnego można zaobserwować w największych miastach (UKE w analizie uwzględnił dwadzieścia największych miast w Polsce), który stanowi aż ok. 97 proc. przebiegów.

REKLAMA