REKLAMA

Na świecie jest 1,3 mld stacjonarnych łączy szerokopasmowych

W pierwszym kwartale 2022 r. Europa Wschodnia była jedynym regionem na świecie, w którym liczba użytkowników szerokopasmowych łączy internetowych spadła – wynika z cokwartalnych danych zaprezentowanych przez firmę badawczą Point Topic.

Liczony w procentach spadek liczby łączy w Europie Wschodniej wynosił blisko 0,5 proc., a penetracja wynosiła 24,9 proc. Globalna liczba łączy wzrosła o 1,74 proc. do bez mała 1,3 mld.

Point Topic twierdzi, że w I kwartale liczba łączy stacjonarnych rosła w 90 proc. ze 131 krajów uwzględnionych w raporcie. Jak twierdzą analitycy firmy, 13 krajów gdzie odnotowano spadki to głównie państwa o wysokim nasyceniu rynku usługami szerokopasmowymi oraz kraje, w których dominuje mobilny dostęp szerokopasmowy.

I kwartał był kolejnym, w którym rósł udział FTTH w globalnej liczbie łączy stacjonarnych. Na koniec kwartału wynosił 58 proc. Rósł też odsetek super i ultraszybkich łączy kablowych. W końcu I kwartału wynosił 17 proc.

Wśród krajów, w których liczba łączy FTTH/B jest nie mniejsza niż 500 tys. najwyższy – o 14,1 proc. – wzrost odnotowano w Indiach. Polska ze wzrostem o 5,2 proc. była w tym zestawieniu dziewiąta na świecie. Spośród krajów europejskich wyższe wzrosty FTTH były we Francji (6,9 proc.), Niemczech (6,8 proc.) i Włoszech (6,1 proc.). W ujęciu ilościowym rynek FTTH/B/P najbardziej urósł w Chinach (o 14,1 mln łaczy), Brazylii (o 1,1 mln) i Francji (o 1 mln).