REKLAMA

Na wypadek cyberataku ubezpieczonych jest 17 proc. firm w Polsce

Tylko 8 proc. firm w Polsce jest przygotowanych na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa – wynika z badań Kantar przeprowadzonych na początku tego roku na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Sprawdzano w nim poziom świadomości małych i średnich przedsiębiorców i klientów indywidualnych w kontekście bezpieczeństwa w sieci. W badanej grupie znalazło się łącznie 800 osób/firm – klienci biznesowi oraz klienci indywidualni. Ankieta była prowadzona za pomocą wywiadu telefonicznego oraz internetowego.

Wnioski płynące z badania jednoznacznie wskazują, że kwestia cyberbezpieczeństwa i zabezpieczenia danych jest obszarem, który jest poważnie traktowany przez firmy. Wciąż jednak jest wiele zakresów i zadań, które wymagają poprawy i dopracowania. Świadczy o tym między innymi fakt, że ¾ firm w Polsce nie posiadało w 2019 r.  dedykowanego budżetu na technologie dotyczące bezpieczeństwa. Głównym źródłem wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego są dedykowane portale, fora internetowe, szkolenia online lub szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne.

Elementem, który może budzić niepokój jest procent odsetek  firm, które deklarują, że są w pełni przygotowane na każde zagrożenie bezpieczeństwa. Na tego typu ataki przygotowanych jest zaledwie 8 proc. firm. Ponad 2/3 (67 proc.) stosuje różnego rodzaju zabezpieczenia, ale wciąż doskonali się w tym obszarze.

Niemal połowa (45 proc.) badanych i zaatakowanych w 2019 roku firm nie odczuła skutków takiego niepożądanego działania. 10 proc. zaatakowanych firm utraciło lub doznało w ten sposób uszkodzenia przetwarzanych danych, a 6 proc. musiało na pewien czas zaprzestać prowadzenia działalności. Warto podkreślić, że blisko 1/5 firm wśród największych zagrożeń bezpieczeństwa IT wymienia brak świadomości wśród swoich pracowników. 22 proc. z kolei jako zagrożenie wskazuje dużą ilość nowoczesnych technologii oraz trudność w ich zabezpieczeniu.

W badanej grupie w 50 proc. przypadków za bezpieczeństwo IT odpowiada dedykowany zespół. 1/3 firm zleca to zadanie na zewnątrz, natomiast 20 proc. deklaruje, że w ich firmach nie ma osób, które zajmują się tym zagadnieniem. Co istotne, niemal 1/5 firm (19 proc.) przeniosło dane do chmury utrzymywanej przez dostawcę zewnętrznego, 6 proc. planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 73 proc. nie ma takich planów. W badanym gronie zaledwie 17 proc. firm jest ubezpieczone na wypadek ryzyka cybernetycznego.