REKLAMA

Najdroższy jest najwolniejszy internet

Jeśli przeliczymy średnią cenę miesięcznego abonamentu internetowego na cenę jednego megabajta na sekundę (Mb/s) przepływności to Polska jest w pierwszej piątce krajów świata o najtańszym internecie stacjonarnym. Zajmujemy, tak jak w zeszłym roku, czwarte miejsce.

Średnia cena Mb/s przepływności stacjonarnego internetu wynosi u nas 11 centów. Mb/s przepływności łącza najtańszy jest w Singapurze (3 centy), a w Europie na Ukrainie (4 centy), zaś w krajach Unii Europejskiej na Litwie (9 centów).

Zestawienia, z którego pochodzą powyższe dane zostało przygotowanego przez firmę doradczą BVA BDRC dla Cable.co.uk na podstawie ponad 3,3 tys. planów taryfowych ze 195 krajów świata. W przypadku Polski uwzględniono 40 planów taryfowych. Przeliczenie cen lokalnych zebranych na przełomie sierpnia i września na dolary nastąpiło po kursie z końca września i nie uwzględnia siły nabywczej.

Z zestawienia wynika, że średnia cena internetowego planu stacjonarnego najniższa jest na Ukrainie (5 dolarów miesięcznie), Sri Lance (5,65 dolara) i Iranie (8,2 dolara). Polska ze średnią miesięczną ceną abonamentu na poziomie 18,27 dolara zajmuje w tym zestawieniu 17. pozycję.

Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że kraje z najwolniejszym internetem, który na dodatek dostępny jest tylko dla części mieszkańców mają jednocześnie najwyższe średnie ceny miesięcznego abonamentu i najwyższe ceny Mb/s przepływności. Najwyższa średnia cena abonamentu jest w Mauretanii (768,16 dolara; średnia cen Mb/s przepływności – 125,15 dolara), a najwyższa cena jednego Mb/s przepływności najwyższa jest w Nigrze (263,15 dolara; średnia cena abonamentu – 118,8 dol.).