Najszybszy internet na świecie jest w Europie Zachodniej

Europa dominuje w tegorocznym zestawieniu Worldwide Broadband Speed League. W pierwszej 50. krajów o największej przepływności stacjonarnych łączy internetowych 30 jest z Europy. W pierwszej 10. tylko dwa – Makau i Tajwan – nie są ze Starego Kontynentu. Polska jest na 32 pozycji.

Tegoroczne zestawienie Worldwide Broadband Speed League obejmuje łącznie blisko 1,3 mld pomiarów przeprowadzonych w 220 krajach świata. Pomiary prowadzone były w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca br. W Polsce przeprowadzono niemal 732 tys. pomiarów. Zestawienie przygotowała brytyjska organizacja Cable.co.uk we współpracy z M-Lab.

W zestawieniu używana jest mediana zebranych przepływności łączy. Na świecie ma ona wartość 45,6 Mb/s w kierunku do użytkownika. W Polsce było to 94,1 Mb/s. Polska mediana była zdecydowanie wyższa niż w 2022 r., gdy wyniosła 55,8 Mb/s (byliśmy wówczas na 44 miejscu na świecie). Należy jednak pamiętać, że w 2022 r. polski internet odnotował – według Worldwide Broadband Speed League – spadek przepływności do poziomu z 2020 r. W 2021 r. mediana wynosiła bowiem 63,8 Mb/s.

Według zestawienia najszybszy internet jest na Wyspie Jersey, w Liechtensteinie i Makau. W Europie Zachodniej mediana przepływności to 118,7 Mb/s, w krajach bałtyckich – 80,1 Mb/s, w Europie Wschodniej (tu kwalifikowana jest Polska) – 67,9 Mb/s, a w krajach byłego Związku Sowieckiego – 22,9 Mb/s.

Jak zauważają autorzy raportu, głęboki spadek przepływności internetu w 2023 r. odnotowała Ukraina. Tegoroczna mediana to 38,1 Mb/s (101 pozycja na świecie). Rok wcześniej wynosiła 47,7 Mb/s, a w 2021 r. – 25,3 Mb/s. Powody spadku przepływności są oczywiste – wojna z Rosją, w której agresor niszczy nie tylko obiekty wojskowe, ale też cywilne oraz infrastrukturę, w tym telekomunikacyjną.

2023 Worldwide Broadband Speed League