REKLAMA

NASK wdroży system, który będzie śledzić poczynania użytkowników OSE

NASK prowadzi postępowanie na „dostawę systemu monitorowania zachowań (B3) w ramach projektu OSE”. Będzie on instalowany w każdym z regionalnych węzłów OSE.

Jak wyjaśnia instytucja, rolą systemu monitorowania zachowań w sieci będzie  wykrywanie zagrożeń związanych z cyberprzemocą (prześladowania, nękania, agresja, poniżanie), dostępem do szkodliwych treści (pornografia, przemoc, treści nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw, treści dyskryminacyjne), sexting’em, itp. Będzie on analizował pliki graficzne, wideo oraz tekst. 

NASK chce, by system działał  jak najbliżej użytkownika końcowego, tak aby widzieć” to, co on widzi lub czyta wraz z zachowaniem możliwości wskazania szkoły, z której realizowana jest dana transmisja. Oznacza to monitorowanie ruchu przechodzącego przez Regionalne Węzły Bezpieczeństwa (RWB).

System ma się składać z centralnego systemu analitycznego oraz z sond zbierających ruch sieciowy na poziomie RWB. Dane zebrane z sondy zostaną następnie wstępnie przetworzone, opatrzone dodatkowo metadanymi systemowymi i w formie zaszyfrowanej wysłane do centralnego systemu analitycznego, którego zadaniem będzie automatyczna analiza zebranych danych, monitorowanie zdarzeń i powiadamianie w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. Wykorzystane do tego zostaną zaawansowane algorytmy wykrywania anomalii.

Zadanim zleceniobiorcy będzie dostarczenie i  wdrożenia systemu, udzielenia 5-letniej gwarancji, realizacja zobowiązań gwarancyjnych, jak również jego utrzymanie. Będzie musiał także przeszkolić wskazane osoby w jego obsłudze. 

Na wdrożeni wykonawca będzie miał  30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia  przez NASK, co ma nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Operator sieci OSE zakłada, że system musi być dostosowany do obsługi 5,5 mln  użytkowników, a  przepustowość systemu B3 ma umożliwiać obsługę  nie mniej niż 375 tys. zapytań na sekundę. W przypadku, gdy ruch rzeczywisty będzie się różnić od planowanego, tj. 375 tys.  zapytań, NASK wymaga, aby system B3 dalej realizował wszystkie wymagane funkcjonalności. 

NASK zastrzega sobie też możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci rozbudowy systemu o 20 proc. w stosunku do bazowej wydajności.

Zainteresowani mogą składać oferty do 9 listopada. Głównym kryterium oceny będzie cena brutto (70 proc.), do której dojdą parametry techniczne (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa – każdy 10 proc.)

REKLAMA