REKLAMA

Narodowy dystrybutor gazu zamierza wdrożyć MVNO

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) ogłosiła rozpoczęcie postępowania przetargowego na wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej (MVNO) w zakresie telemetrii, oraz na dostawę i hostowanie kart SIM i na świadczenie przez 4 lata usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wykonawcy. Szacowana na podstawie wadium wartość zamówienia wynosi 1,5 mln zł.

Wdrożenie MVNO dla PSG ma obejmować:

 • dostarczenie 10 tys. kart M2M UICC (karty SIM) z profilem zamawiającego;
 • uruchomienie platformy rdzeniowej dla wolumenu 250 tys. kart M2M UICC;
 • uruchomienie usługi telekomunikacyjnej w sieci komórkowej dla dostarczonych kart SIM;
 • uruchomienie usługi prywatnych APN (ang. Access Point Name);
 • uruchomieniu usługi SMSC (ang. Short Message Service Center);
 • uruchomienie dwóch dedykowanych łączy telekomunikacyjnych na potrzeby komunikacji pomiędzy systemami IT wykonawcy i zamawiającego.

Zamówienie narodowego operatora systemu dystrybucji gazu ziemnego obejmuje też:

 • dostarczenie 180 tys. sztuk kart SIM z prawem opcji do zwiększenia lub zmniejszenia ich liczby o 20 proc.;
 • utrzymywanie, zarządzanie i serwisowanie platformy rdzeniowej;
 • świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci komórkowej dla dostarczonych kart SIM w sieciach 2G i 4G;
 • świadczenie usługi prywatnego APN;
 • świadczenie usługi SMSC.

Jako główne kryterium udzielenia zamówienia przyjęto cenę (waga 80). Drugie kryterium, jakościowe (waga 20) dotyczy realizacji poszczególnych funkcjonalności.

Termin składania ofert wyznaczono na 6 maja br. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 tys. zł.