NASK ogłosił dogrywki na przyłączenie szkół do OSE

NASK ogłosił postępowanie na świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Chodzi o podłączenie szkół do sieci OSE, do których w poprzednich przetargach nie wyłoniono operatorów, którzy podjęliby się tego zadania. Dlatego NASK nazywa to postępowanie dogrywkami i dotyczy ono województw: dolnośląskiego. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego. świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i podlaskiego. W sumie NASK wydzielił 359 obszarów (części konkursowych).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się szkoły, a punktem wymiany ruchu z Siecią OSE. Łącza szerokopasmowe zakończone będą w szkole stykiem Ethernet oraz będą spełniały gwarantowaną symetryczną (obustronną) przepływność co najmniej 100 Mb/s każde - przy zachowaniu zdefiniowanych parametrów jakościowych. Wyłonieni operatorzy będą świadczyć usługi przez 5 lat.

W przetargu będą brane pod uwagę takie kryteria, jak: abonament za świadczenie usługi transmisji danych, jednorazowa opłata instalacyjna czy abonament za zwiększenie przepustowości łącza.

Przy okazji ogłoszonego przez NASK przetargu województwo podlaskie przypomina, że ma dla operatorów uczestniczących w OSE specjalną promocję w ramach sieci regionalnej, wyłącznie na potrzeby podłączenia szkół i placówek oświatowych do sieci.

Podlaska RSS jest gotowa zapewnić transmisję danych 100 Mb/s do każdej szkoły, pomiędzy dowolnym węzłem SSPW WP, bezpośrednio do wojewódzkiego punktu wymiany ruchu z siecią OSE w cenie 120 zł netto/mc. Gwarantuje także zestawienie dostępu na portach 1 Gb/s lub 10 Gb/s w węźle OSE.
Na potrzeby szkół zlokalizowanych w dalszej odległości od węzłów SSPW WP udostępnia natomiast dzierżawę jednego ciemnego włókna w cenie 10 zł netto/km/mc. Na krótszych odcinkach do 1200 m oferuje dzierżawę kanalizacji kablowej w cenie 20 zł netto/km/mc. Zakończenie światłowodu na porcie w ODF OI (wyłącznie w węzłach dystrybucyjnych) za 5 zł netto/mc. Jest także możliwość montażu przełącznicy 1U w węźle SSPW WP w cenie 30 zł netto/mc.