REKLAMA

NASK ogłosił przetarg na sieć szkieletową OSE

NASK-PIB ogłosił postępowanie na dostawę systemu stanowiącego sieć szkieletową IP/MPLS Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania, wdrożenie systemu, przeprowadzenie testów. Maksymalna kwota, jaką na ten cel zamierza przeznaczyć NASK to 29 mln zł. Zainteresowani mogą składać oferty do końca grudnia.

Wszystkie oferowane urządzenia (wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem) muszą pochodzić od jednego producenta. NASK stawia też wymaganie, że dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dostawy, w oryginalnych opakowaniach transportowych.

Wdrożenie wszystkich węzłów sieci ma nastąpić do końca 2020 r., a zleceniobiorca będzie świadczyć usług gwarancji przez okres 5 lat od uruchomienia pierwszego z węzłów.

Schemat połączeń węzłów agregacyjnych i węzłów szkieletowych w sieci OSE 
(źr. NASK)

W sieci OSE będą dwa rodzaje węzłów – regionalne i centralne. W skład węzłów regionalnych będą wchodzić węzły agregacyjne (do których będą dołączone łącza ze szkół) oraz regionalne węzły bezpieczeństwa. W skład węzłów centralnych będą wchodzić węzły szkieletowe, centralne węzły bezpieczeństwa oraz zasoby obliczeniowe OSE (będące platformą dla systemów OSS/BSS). Do węzłów szkieletowych dołączone będą węzły agregacyjne. Węzły te będą także zapewniały łączność do internetu.

Każdy węzeł sieci OSE wyposażony zostanie w urządzenia sieciowe, infrastrukturę bezpieczeństwa, przełączniki sieci lokalnej, systemy OSS/BSS (w węzłach szkieletowych) oraz w urządzenia sieci zarządzania, zapewniające dostęp administracyjny do wszystkich urządzeń zlokalizowanych w węźle.

REKLAMA