REKLAMA

NASK ogłosił przetarg na system BSS dla OSE

NASK ogłosił postępowanie na „dostawę i wdrożenie systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

System BSS, czyli platforma klasy Business Support Systems  to zespół komponentów i systemów IT, którego operator telekomunikacyjny używa dla wsparcia i realizacji procesów obsługi klienta, partnerów biznesowych i procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Partnerem działu jest:

System oprócz modułów zarządzania produktami czy CRM ma obsługiwać m.in. portal partnerski, czyli miejsce dostępowe do potwierdzania i realizacji akcji biznesowych związanych z wykonawcami OSE, takimi jak firmy realizujące podłączenia szkół, firmy realizujące zadania serwisowe w szkołach oraz operatorzy łącz dla OSE (w przypadku tych ostatnich jest to funkcjonalność wymagana w zakresie podstawowym niniejszego postępowania). W ramach zamówienia prawem opcji oferty mają zostać zrealizowane dodatkowe funkcjonalności portalu partnera, takie jak: obsługa operatorów, zamówień i gospodarki magazynowej.

NASK chce, by wdrożenie systemu odbyło się w dwóch fazach – pierwsza (system rozliczeń międzyoperatorskich i rozliczeń z partnerami) do 31.12.2021 r., a druga – która przewiduje rozbudowę systemu rozliczeń międzyoperatorskich, wdrożenie całości oprogramowania platformy BSS i realizację przynajmniej 10 proc. procesów biznesowych –  do  31.05.2022 r.

Kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Zainteresowani mogą składać oferty do 1 czerwca tego roku.