REKLAMA

NASK-PIB rozważa wchłonięcie NASK SA

NASK – Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje się do optymalizacji  działalności spółki NASK S.A., której jest jedynym udziałowcem. Rozważa włączenie jej w swe struktury (wraz z przeniesieniem pracowników zorganizowanej części przedsiębiorstwa NASK SA do NASK-PIB). Drugi możliwy scenariusz, to restrukturyzacja działalności spółki w celu zwiększenia jej rentowności i konkurencyjności. 

NASK SA powstała we wrześniu 2016 r., a jej kapitał zakładowy wynosi obecnie 76,1 mln zł. Spółka posiada trzy nieruchomości w Warszawie  – dwie biurowe oraz data center na warszawskiej Pradze. Prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie usług telekomunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa, kolokacji i hostingu, zatrudniając około 200 osób, większą część na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

NASK – PIB chce skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego doradcy, który pomoże mu zoptymalizować działania NASK S.A.  W tym celu ogłosił przetarg na „świadczenie usług kompleksowego doradztwa” w tym procesie. 

Doradztwo będzie obejmować dwa etapy. W pierwszym, zadaniem wybranego wykonawcy będzie przeprowadzenie dogłębnej oceny aktualnej sytuacji NASK S.A. (kompleksowego badania due diligence – prawnego, finansowego, podatkowego, HR) za lata 2018-2020 oraz sporządzenie raportu z tego badania wraz z rekomendacjami  w zakresie sposobu optymalizacji. 

Drugi etap, to już kompleksowe doradztwo w procesie wdrożenia wybranego przez NASK – PIB sposobu optymalizacji NASK SA. 

Kryteriami wyboru wykonawcy są cena oferty brutto (waga 64 pkt) oraz doświadczenie potencjału kadrowego (36 pkt). Zainteresowani mogą składać  oferty do 21 września. 

NASK S.A. nie opublikował jeszcze wyników za 2020 r. Wiadomo, że planowany na ten rok przychód to 74,2 mln zł.  W 2019 r. roku było to 107,1 mln zł. Ówczesny zarząd podkreślał, że 2019 r. był  pierwszym rokiem w historii NASK S.A., w którym spółka wypracowała zysk na poziomie wyniku finansowego netto w wysokości 681 tys. zł.