REKLAMA

NASK pokazał pierwsze efekty swych prac nad systemem telemetrii

Państwowy Instytut Badawczy NASK wspólnie z Krajowym Instytutem Mediów w ramach konsultacji zaprezentował architekturę systemu oraz przykładowe analizy danych, pobranych od operatorów sieci kablowych na bazie prawie 500 tys. dekoderów.

Jak podaje NASK, uczestnikami marcowego spotkania było blisko 100 kluczowych przedstawicieli rynku. W ramach konsultacji zostały również przeprowadzone indywidualne spotkania z interesariuszami programu, tj.: nadawcami telewizyjnymi, izbami gospodarczymi zrzeszającymi operatorów (PIKE, ZTK), reklamodawcami, przedstawicielami uczelni wyższych oraz KBR – Komitetem Badań Radiowych.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych w lutym i marcu 2021 r. PIB NASK zbadał zainteresowanie rynku potencjalnymi produktami, opierając się na wynikach analiz danych RPD (dane ze ścieżki zwrotnej). Przeprowadzono pogłębione wywiady z przedstawicielami nadawców, operatorów, reklamodawców, domów mediowych oraz agencji reklamowych. NASK zapowiada, że w oparciu o odbyte konsultacje oraz zrealizowane badania, w najbliższym czasie zostaną opracowane wstępne modele obrotu danymi RPD przez operatorów i nadawców. Będą one jednocześnie uwzględniały potrzeby reklamodawców.

Prace badawczo-rozwojowe, mające na celu stworzenie ogólnopolskiego panelu gromadzenia i przetwarzania danych RPD, PIB NASK realizuje na mocy umowy podpisanej w lipcu 2020 roku z Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w ramach Programu Telemetria Polska.

Rezultatem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez NASK ma być wdrożenie prototypu infrastruktury umożliwiającej docelowo przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych z kilku milionów urządzeń znajdujących się w dyspozycji operatorów cyfrowych usług telewizyjnych w Polsce. Dane RPD to informacja o tym, na jakich kanałach i o jakiej porze było włączone każde z urządzeń. Mogą one posłużyć do sprawdzania efektów prowadzonych kampanii reklamowych zarówno dla nadawców, jak i reklamodawców.