NASK potrzebuje ochrony DDoS dla OSE

Aktualizacja 16.05.2019

Atende Software wygrała ogłoszone przez NASK postępowanie na świadczenie usług ochrony Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Firma za świadczone usługi otrzyma nieco ponad 592 tys. zł.

---

NASK prowadzi postępowanie na świadczenie usług ochrony Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przed atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Mają chronić infrastrukturę OSE przed wszystkimi rodzajami ataków typu DDoS wolumetrycznych i aplikacyjnych:

  • powodującymi przepełnienie i wysycenie pasma potrzebnego do świadczenia usług;
  • mającymi na celu zalanie pakietami IP;
  • powodującymi wyczerpanie zasobów systemu świadczącego usługę np. przez zalanie pakietami z flagą TCP SYN;
  • atakami z wykorzystaniem dużej ilości sesji na konkretną aplikację wykorzystywaną do świadczenia usługi.

Usługa będzie zamawiana z określoną przepustowością, definiującą ilość „oczyszczonego” ruchu przychodzącego. W trakcie trwania umowy NASK będzie mógł zwiększać przepustowość usługi.

NASK oczekuje, że w przypadku wystąpienia ataku typu DDoS (bez znaczenia jakiej skali i jakiego typu) do szkół będzie docierał ruch oczyszczony. Przy czym usługa ma działać w dwóch, uzupełniających się trybach: „na żądanie”, kiedy to operator sieci OSE po wykryciu ataku typu DDoS przekieruje ruch na serwery dostawcy, które będą chronić przed atakami DDoS, oraz w trybie ciągłym, kiedy to ataki typu DDoS są automatycznie wykrywane przez infrastrukturę zleceniobiorcy i oczyszczanie ruchu jest uruchamiane bez dodatkowego udziału operatora sieci.

Umowa ma zostać podpisana na sześć miesięcy od dnia wdrożenia usługi lub do momentu wykorzystania przez NASK kwoty maksymalnego wynagrodzenia dla wykonawcy. NASK przewiduje prawo opcji, które będzie polegało na wydłużeniu czasu realizacji usługi o dalsze: a) 3 miesiące, b) 2 razy po 3 miesiące lub c) 6 miesięcy, ponad okres objęty zamówieniem podstawowym.

Jednym kryterium wyboru oferty jest cena, a zainteresowani mogą składać oferty do 7 maja.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży