NASK szuka doradztwa prawnego do OSE

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) prowadzi postępowanie przetargowe na usługi doradztwa prawnego w związku z pełnieniem przez NASK roli operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ogłoszone 2 lutego br. postępowanie przewiduje 16 lutego (najbliższy piątek), jako termin na składanie ofert.

Potencjalni wykonawcy zamówienia muszą się legitymować dosyć specjalistycznym doświadczeniem z obszaru telekomunikacji, informatyki oraz prawa zamówień publicznych.

– Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, gospodarcze, telekomunikacyjne, prawo nowoczesnych technologii dotyczących IT, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych – podaje NASK w opisie zamówienia.

Know-how wykonawcy będzie 40-proc. kryterium wyboru oferty (dzielonym po 20 proc. między doświadczenie wykonawcy oraz kompetencje bezpośrednich osób dedykowanych do realizacji zlecenia NASK). 60 proc. wagi wyboru oferty przypadnie na zaoferowaną cenę roboczogodziny konsultacji. Dokumentacja konkursowa przewiduje 644 godziny konsultacji w ramach umowy.

Usługi będą rozliczane poprzez stopniowe wyczerpywanie puli przeznaczonej przez NASK na doradztwo prawne po jednostkowych stawkach, jakie zaproponują oferenci. Umowa będzie obowiązywała do wyczerpania puli lub do 31 grudnia bieżącego roku. Wartości środków przeznaczonych na doradztwo NASK na razie nie podaje.

Usługi będą finansowane ze środków działania 1.1 POPC.

REKLAMA