NASK szuka kolokacji dla OSE w Kielcach i Olsztynie

NASK ogłosił postępowanie na „Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w Kielcach i w Olsztynie.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług kolokacyjnych, polegających na udostępnieniu powierzchni kolokacyjnej wraz z szafami teleinformatycznymi oraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury teletechnicznej i informatycznej, z systemami zasilania, systemami bezpieczeństwa, wsparciem technicznym.
 
Jednym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu będzie cena oferty brutto. NASK zakłada, że usługi kolokacyjne w Kielcach i Olsztynie zostaną mu udostępnione z początkiem września 2019 r.
 
Zainteresowani mogą składać oferty do 11 marca 2019 r.