REKLAMA

NASK zostanie dostawcą internetu dla polskich szkół?

NASK ogłosiła zaproszenie do „dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania konkursowego na: projekt pod nazwą „Stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. To przymiarki do wyłonienia operatora (operatorów?) dostępu do internetu dla placówek oświatowych w Polsce.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) miałaby by być „zorientowana na dostarczanie treści, dostępu do internetu oraz usług dla wszystkich jednostek oświatowych w Polsce na jednakowym poziomie jakości technicznej i bezpieczeństwa (...).

Dialog techniczny ma dać odpowiedź na pytanie o istniejące zasoby – relacje kablowe, pomieszczenia kolokacyjne, dostępne usługi transmisji danych – które można by wykorzystać w tym projekcie. Również, czy i jakie zasoby mogłyby powstać na potrzeby OSE, które nie powstaną w ramach projektów inwestycyjnych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wnosząc z ustępu: „NASK zamierza zamówić m.in.: kolokację, dzierżawę infrastruktury i usługi telekomunikacyjne takie jak dzierżawa łączy” można wnosić, że to właśnie ta jednostka miałaby zostać bezpośrednim usługodawcą dla polskich szkół, kupując w hurcie od innych operatorów niezbędną pojemność i usługi teletransmisyjne w ich sieciach.

Zaproszenie do dialogu technicznego nie oznacza jeszcze, że Ministerstwo Cyfryzacji (któremu podlega NASK) podjęło ostateczną decyzję o realizacji takiego projektu w ten właśnie sposób. Tym bardziej, że w ogłoszeniu NASK zastrzega prawo do przerwania go w dowolnym momencie.

Operator, który chce wziąć udział w dialogu musi podpisać oświadczenie, w którym znajduje się m.in. zapis:

spełniam kryteria udziału w dialogu, a więc oświadczam, że posiadam uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej na terenie całego kraju, możliwość udostępnienia nie mniej, niż 16 lokalizacji kolokacji na terenie całego kraju oraz wydzierżawienia łączy.

Warunkiem wydaje się posiadanie pomieszczeń kolokacyjnych (własnych?) w kraju (jak rozproszonych). Uprawnieniem do działalności telekomunikacyjnej na terenie kraju jest wpis w Rejestrze Operatorów Telekomunikacyjnych. Wydzierżawić łącza zaś może każdy operator dysponujący własną infrastrukturą.

Trzeba jeszcze dodać, że to ogłoszenie oznacza publiczne przyznanie, że beneficjenci POPC nie będą dostawcami internetu dla szkół, ale dostawcami infrastruktury dla takiego podmiotu.