REKLAMA

Neo-Trix musiał prostować dane w SIDUSIS

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie warunków dostępu dla firmy Neo-Trix, ISP z Myslowic do nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Roździeńskiego 9 i 9A, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Nieruchomość i posadowione na niej budynki wielorodzinne stanowią współwłasność trzech osób prywatnych.  Operator w październiku  2022 r. zwrócił się do nich  z wnioskiem o dostęp do nieruchomości i budynków. Strony nie doszły do porozumienia i sprawa w styczniu tego roku trafiła do UKE. 

Regulator wezwał operatora do udzielenia informacji, dlaczego żąda dostępu polegającego na doprowadzeniu światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków i wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych wewnątrz, pomimo, że z danych ujawnionych w SIDUSIS wynika, że już świadczy tam usługi telekomunikacyjne (detaliczne) w technologii światłowodowej. W odpowiedzi Neo-Trix  wskazał, że wkradł się błąd i przez pomyłkę zaznaczono przy tej nieruchomości usługi telekomunikacyjne (detaliczne) w technologii światłowodowej. Operator oświadczył ponadto, że ten błąd został poprawiony i w SIDUSIS zaznaczono usługę w technologii radiowej. 

Okazało się jednak też, że w budynkach znajdują się już instalacje telekomunikacyjne wykonane w technologii światłowodowej pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, należące do innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, tj. do Orange Polska. Ten zaś potwierdził możliwość wykorzystania tych instalacji przez Neo-Trix. 

UKE ocenił, że istniejące instalacje telekomunikacyjne Orange  spełniają zapotrzebowanie ISP z Mysłowic. 

Zgodnie więc z Neo-Trix jest uprawniony jedynie do:

  • doprowadzenia światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt przewiduje również odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości i budynków w zakresie umożliwienia wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.