REKLAMA

Netia będzie mogła zmodernizować sieć w Konstancinie-Jeziornej

Gdy Netia rozpoczęła swój projekt modernizacji sieci do standardu NGA, jednym z pierwszych problemów z jakim się zetknęła, był opór spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych utrudniających takie inwestycje.
 
Nie zawsze te kwestie udaje się rozwiązać w drodze nawet długich negocjacji i operator musi zwracać się o interwencję do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Z tego typu przypadkiem Netia ma do czynienia w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą.
 
UKE właśnie rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla operatora do nieruchomości położonej w tej miejscowości zarządzanych przez Wspólnotę Mieszkaniową Konstancin-Kołobrzeska IV.
 
Zgodnie z projektem decyzji Netia  jest uprawniona do doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynku, wybudowanie instalacji telekomunikacyjnej w budynku, utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej w budynku. Sama Wspólnota nie  wypowiedziała się w kwestii wniosku operatora, mimo wezwania UKE.
 
UKE w postępowaniu ustalił, że w budynku nie znajduje się instalacja telekomunikacyjna wykonana w technologii światłowodowej (dane z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej) i operator nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych, bo nawet jeśli istniejące instalacje są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.