Netia Cloud Firewall uzupełnia portfolio usług operatora dla średnich firm

Netia poszerzyła swą ofertę rozwiązań cyberbezpieczeńtwa dla firm średniej wielkości o rozwiązanie Netia Cloud Firewall, które zabezpiecza sieć LAN klienta podłączoną do internetu poprzez symetryczny Biznesowy Dostęp do Internetu (BDI) Netii. Operator wskazuje na trzy główne zalety swego rozwiązania: krótki czas uruchomienia usługi, wysokie SLA i przystępna cena.

Netia Cloud Firewall to kolejna propozycja z linii rozwiązań ICT NetiaNext. Jak tłumaczy operator, do pewnego stopnia jest to chmurowy, predefiniowany, odpowiednik rozwiązania Netia Managed UTM (ang. Unified Threat Management).

Realizacja usługi Netia Cloud Firewall polega na przekierowaniu całego ruchu IP użytkownika usługi Netia BDI (dostępna dla łączy symetrycznych o prędkości do 300 Mb/s) w taki sposób, aby komunikacja, zarówno wychodząca, jak i przychodząca do użytkownika, mogła podlegać ochronie poprzez mechanizmy Next Generation Firewall. Firewall jest centralnie umiejscowiony w chmurze Netii i współdzielony przez wielu użytkowników, jednak z zachowaniem odrębności adresacji IP każdego z użytkowników BDI.

–  Firmy, które zdecydują się na korzystanie z rozwiązania Netia Cloud Firewall otrzymują kompleksową ochronę przed typowymi cyberzagrożeniami. Jednocześnie Netia przejmuje opiekę nad cyberbezpieczeństwem firmy, co pozwala na ograniczenie kosztów działania w tym zakresie. W wariancie standardowym klient może ustanawiać jednolitą politykę bezpieczeństwa, np. blokowanie dostępu do określonych serwisów, natomiast w wariancie Advanced, można zarządzać politykami na poziomie pojedynczych urządzeń – mówi Mariusz Nowak, kierownik ds. rozwoju ICT w Netii.

Funkcjonalność Netia Cloud Firewall obejmuje:

  • antymalware/antywirus (m.in. blokowanie złośliwego oprogramowania typu ransomware),
  • ochronę przed intruzami (blokowanie prób włamań do sieci LAN),
  • blokowanie ruchu botnet (pomiędzy zainfekowanymi urządzeniami oraz C&C),
  • filtrowanie/blokowanie ruchu przychodzącego na podstawie geolokalizacji adresu źródłowego lub docelowego,
  • filtrowanie/blokowanie dostępu do określonych stron internetowych / wybranych zapytań DNS),
  • kontrolę aplikacji i dostępu do nich,
  • cykliczne raporty obrazujące skalę cyberataków i podjętych działań obronnych.

W wariancie Advanced również:

  • cloud sandboxing (analiza plików w chmurze producenta pod kątem występowania w nich złośliwego oprogramowania),
  • szczegółowe cykliczne raporty i możliwość kreowania polityk bezpieczeństwa na poziomie wybranych urządzeń.