REKLAMA

Netia dołącza do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu

Aktualizacja 18 czerwca 2018 r.

Rada nadzorcza Netii zgodziła się na spłatę kredytów bankowych, rozwiązanie umowy finansowej z EBI i przystąpienie spółki do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu

-----

Są finansowe konsekwencje przejęcia kontroli nad Netią przez Cyfrowy Polsat. Netia rezygnuje z kredytu zaciągniętego w konsorcjum banków oraz rozwiązuje umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i przystępuje jako dodatkowy kredytobiorca do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu.

Netia poinformowała, że zarząd spółki postanowił, że spółka do 22 sierpnia spłaci kredyty zaciągnięte w bankach DNB Bank Polska oraz mBank w ramach zawartej w lipcu 2015 r. i zmodyfikowanej w czerwcu  2017 r. umowy. Ponadto podjęto decyzję o rozwiązaniu zawartej październiku 2017 r. umowy finansowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w ramach której spółka miała uzyskać 50 mln euro kredytu na sfinansowanie modernizacji sieci do standardu NGA.

Na koniec I kwartału 2018 r. Netia miała 280,5 mln zł kredytów, w tym 150,6 mln zł kredytów długoterminowych. Przystąpienie jako dodatkowy kredytobiorca i poręczyciel do zawartej we wrześniu 2015 r. umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu umożliwi spółce zaciąganie kredytów do kwoty 1 mld zł.

Z formalnego punktu widzenia decyzje zarządu spółki o spłacie kredytów bankowych, rozwiązaniu umowy finansowej z EBI oraz przystąpieniu do do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu wymagają uzyskania zgód korporacyjnych wydanych przez uprawnione organy spółki.