REKLAMA

Netia dostarczy teletransmisję dla UKE

Netia wygrała (w pewnym sensie referencyjne) zamówienie na usługi teletransmisyjne dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operator konkurował o nie z trzema największymi konkurentami na rynku stacjonarnej transmisji danych: Orange, T-Mobile oraz Exatelem.

Przedmiotem zamówienia UKE jest dostawa usług transmisji danych wraz z dostawą sprzętu, budową lokalnych węzłów dostępowych, zapewnieniem dostępu do internetu (w tym ochrona przed DDoS) oraz konfiguracją hotspotów w 18 lokalizacjach (centrala, delegatury oraz data center). UKE dopuszczał wykorzystanie technologii radiowej w paśmie koncesjonowanym, ale najpóźniej w ciągu roku wykonawca musi zastąpić radiolinie łączami optycznymi.

Netia wygrała zamówienie przede wszystkim ceną. Za realizację powyższego zamówienia zaproponowała 1,750 mln zł, podczas gdy Orange – 2,136 mln zł, Exatel – 3,117 mln zł, a T-Mobile – 3,454 mln zł. Oferta Netii była również najlepsza w (niewiele ważącym na łącznej punktacji) kryterium jakościowym, które polegało na deklaracji jak najszybszego zestawienia łącza optycznego dla każdej lokalizacji. W pozostałych kryteriach jakościowych wszystkie oferty były takie same.

Zgodnie z SIWZ, usługi dla UKE mają zostać uruchomione w przyszłym miesiącu. Realizacja kontraktu potrwa 48 miesięcy.