Netia poszerza ofertę o technologie Palo Alto Networks

Netia i Palo Alto Networks nawiązały współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Pierwszym rozwiązaniem w ofercie NetiaNext, które operator oferuje w ramach współpracy z Palo Alto Networks, to Netia Managed Next Generation Firewall.

Netia Managed NGFW zapewnia wielowarstwową ochronę zasobów sieci LAN klienta i jego użytkowników przed zagrożeniami internetowymi. Ochrona jest realizowana przez zarządzanie i monitorowanie urządzeń, które operator udostępnia w modelu usługowym, instalując oprogramowanie w lokalizacji klienta na styku sieci LAN wraz z dostarczonym łączem dostępu do internetu.

Oferowane rozwiązanie pozwala na dostosowanie zakresu ochrony do każdego rodzaju prowadzonej działalności. Wśród wielu funkcji urządzeń od Palo Alto Networks, w zależności od konfiguracji, można wyróżnić m.in.: firewall, VPN, kontrola aplikacji, IPS (Intrusion Prevention System), AntiVirus, AntiMalware, kontrola ruchu DNS/WWW, SSL Inspection. Zakres ochrony i polityka bezpieczeństwa mogą być indywidualnie dobrane do potrzeb danego klienta.

W ramach opłaty abonamentowej Netia zapewnia zarządzanie i stały proaktywny monitoring stanu bezpieczeństwa klienta, wsparcie techniczne 24/7 i konfigurację dostosowaną do indywidualnych wymagań.

Netia liczy, że nowe partnerstwo wzmocni  jej kompetencje i wzbogaci ofertę rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, np. o wykorzystujące  sztuczną inteligencję (AI) technologie Palo Alto Networks.