Netia prawdopodobnie bez dywidendy

Zarząd Netia S.A. poinformował dzisiaj, że będzie rekomendował radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeniesienie całości zysku za 2018 r. (189 mln zł) na kapitał zapasowy. Oznacza to, że po kilku bardzo owocnych dla akcjonariuszy latach drugi rok z rzędu spółka nie wypłaci dywidendy.

Netia podaje, że wniosek zarządu zyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. To oznacza, że przyjęcie wniosku przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jest wysoce prawdopodobne, ale formalnie nie można tego jeszcze uznać za pewne.

Przemożną pozycję w akcjonariacie i radzie nadzorczej Netii ma Grupa Cyfrowego Polsatu, która kontroluje dzisiaj prawie 66 proc. kapitału akcyjnego spółki.

W ubiegłym roku zyski Netia S.A. były co prawda formalnie bardzo wysokie, ale wynikało to głównie z księgowych rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej. Bez tego zyski byłyby ok. cztery razy niższe. Dla porównania cała grupa kapitałowa Netii zanotowała w ub.r. 64 mln zł zysku netto do czego istotnie przyczyniły się korzystne rozliczenia podatkowe.

W latach 2014-2017 Netia wypłaciła akcjonariuszom łącznie 625 mln zł dywidendy w gotówce, nie licząc trwającego również w tym czasie programu skupu akcji.

CZŁOWIEK SZUKA PRACY:Manager ds. sprzedaży