REKLAMA

Netia przewiduje wzrost stóp procentowych

Netia poinformowała wczoraj wieczorem o uzyskaniu zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy pożyczki ze swoim dominującym akcjonariuszem: Grupą Cyfrowego Polsatu.

Netia może zaciągnąć u niej zobowiązanie w wysokości do 350 mln zł, z czego 335 mln posłuży na spłatę 335 mln zł aktualnego zadłużenia, z którego Netia skorzystała z tytułu udziału w umowach kredytowych Grupy CP, do których przystąpiła po przejęciu w 2018 r. Poza wsparciem właściciela, dawało jej to dostęp do linii kredytowej w wysokości 1 mld zł. Do końca 2019 r. spółka skorzystała z 300 mln zł, a w roku ubiegłym z kolejnych 35 mln zł. Pierwotny termin wpłaty tego zadłużenia ustalony był na wrzesień 2024 r.

Pożyczka od Grupy CP oparta będzie na stałej stopie procentowej i udzielona na „warunkach rynkowych”. Netia motywuje całą operację przewidywaniem wzrostu stóp procentowych, które podwyższyłyby koszt środków z kredytu zewnętrznego Grupy CP opartego o zmienne stopy.

W raporcie za 2020 r. Netia podawała, że wzrost stóp procentowych o 50 pkt. bazowych spowodowałby wzrost jej kosztów odsetkowych za 2020 r. o prawie 1,3 mln zł.

Pozostałe po spłacie linii kredytowej 15 mln zł Netia przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.