REKLAMA

Netia tak naprawdę nie ma sieci na Osiedlu Santorini, a przyłącze dociągnęła nielegalnie

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Netia do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami 46, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Chodzi o Osiedle Santorini na Gocławku w dzielnicy Praga Południe w Warszawie, które powstało w latach 2008-2010. Sieć telekomunikacyjną miała tam firma Aster, która na początku poprzedniej dekady została przejętą UPC. Ta jednakże w marcu 2013 r. odsprzedała część dawnej sieci Aster Netii (taki warunek postawiał UOKiK), a częścią tej transakcji miała być też infrastruktura na Osiedlu Santorini. 

Netia w latach 2014 – 2017 r. prowadził korespondencję z przedstawicielami firmy skanIKA, która administruje nieruchomością i budynkami. Operator występował do niej z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp do budynków. Netia wnosiła m.in. o umożliwienie jej eksploatacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej w budynku, jej modernizację i konserwację, a także usuwanie awarii oraz przyłączanie abonentów, zainteresowanych jej usługami. 

Do porozumienia między stronami nie doszło i we wrześniu 2019 r. Netia skierowała sprawę do UKE. Z projektu decyzji regulatora operator nie może być zadowolony, bo poległ na całej linii.

Projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą posadowionej na nieruchomości i w budynkach infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Netię i stanowiącej jej własność. Dodatkowo projekt decyzji zakłada umorzenie w części dotyczącej ustalenia warunków dostępu w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach za pomocą pozostałej na nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dlaczego tak zadecydował UKE? 

Netia przekonywała, że infrastruktura posadowiona na nieruchomości oraz w budynkach została wybudowana przez Aster, którego stała się następcą prawnym poprzez przejęcie od UPC Polska kontroli nad spółkami „Centrina i Dianthus, które zostały wyposażone w aktywa i prawa do odpowiedniej części sieci należącej poprzednio do Aster”. Operator wskazywał, że jego  infrastrukturę na Osiedlu Santorini stanowi przyłącze telekomunikacyjne wykonane w technologii światłowodowej oraz instalacja telekomunikacyjna wykonana przy użyciu kabla koncentrycznego. Dodawał, że infrastruktura wymaga zasilania energią elektryczną, które jest zapewnione przez przyłącze energetyczne, z którego Netia rozlicza się indywidualnie z przedsiębiorcą energetycznym. 

W trakcie postępowania okazało się, że Netia nie jest właścicielem wybudowanego przez Aster przyłącza telekomunikacyjnego. Netia przyznała się ostatecznie do tego, że wybudowane przez Aster przyłącze nie zostało zbyte przez UPC. Na Osiedlu Santorini Netia korzysta z innego przyłącza, które wybudowała sama wykorzystując kanalizację kablową Orange Polska i stanowi one jego własność. Przyłącze światłowodowe Netii doprowadzone jest do portu przyłączeniowego stanowiącego szafę Raychem wraz z przyłączem elektrycznym, który to port znajduje się na poziomie -1 w pomieszczeniu teletechnicznym. Dodatkowa okazało się, że Netia wykonała należące do niej przyłącze światłowodowe, nie dysponując zgodą administracji budynku na takie działanie.

Co więcej okazało się też, że Netia nie jest właścicielem instalacji telekomunikacyjnych w budynkach na odcinku od gniazd abonenckich w lokalach do punktu przyłączeniowego. Ich właścicielem jest prawdopodobnie firma Unibep z Bielska Podlaskiego, która budowała tam sieć dla Astera. Netia opowiadała UKE, że nie wie, kto jest ich właścicielem.

Regulator umorzył w tej części postępowanie wskazując, że operator składając wniosek wyznaczył zakres prowadzonego postępowania, który dotyczył uregulowania zasad dostępu w związku z infrastrukturą stanowiącą jego własność. UKE zaś zbierając materiał dowodowy ustalił, iż na Osiedlu Santorini Netia ma tylko przyłącze światłowodowe.