REKLAMA

Netia: twierdzenia samorządowców z gminy Polkowice to oszczerstwa

Netia odniosła się do informacji przedstawionych  w ubiegłym tygodniu przez TELKO.in w artykule  „Gmina Polkowice: przedstawiciele handlowi Netii kłamią" dotyczących działań ich przedstawicieli handlowych w Zagłębiu Miedziowym. Operator uważa, że zarzuty włodarzy gminy nie mają podstaw w faktach.

Poniżej stanowisko Netii:

Twierdzenia przedstawione w artykule pt. „Gmina Polkowice: przedstawiciele handlowi Netii kłamią", opublikowanym w serwisie telko.in w dniu 10 listopada br. są niezgodne z prawdą, gdyż bazują na (niezweryfikowanych w żaden sposób przez autora!) oszczerstwach urzędników gminy Polkowice (https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/komunikat-dot-budowy-swiatlowodu/). 

Netia zwróciła się do Urzędu Gminy Polkowice o pilne wskazanie, które konkretnie sformułowania, zamieszczone w materiałach handlowych są niezgodne z prawdą. W przypadku braku reakcji ze strony urzędu Spółka podejmie kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia.

Fakty są następujące: 

 Osiedle Polanka, ani nie wchodzi w zakres projektu „Polkowice 4.0”, ani nie znajduje się w zasięgu sieci Grupy Netia, zatem nasi handlowcy nie mają powodu realizować tam sprzedaży. 

– Osiedle Staszica (ok. 100 domków jednorodzinnych) jest w zasięgu sieci własnej Grupy Netia od wielu lat, a modernizację do standardu światłowodowego (w kanalizacji podziemnej) zrealizowaliśmy w październiku br.  

- Jeszcze przed zrealizowaną pod koniec października modernizacją sieci na os. Staszica usługi Netii (na bazie sieci własnej CU) posiadała znaczna część mieszkańców, którym aktualnie proponujemy migracją na łącza światłowodowe. Dzięki inwestycji światłowodowej zawarliśmy na tym osiedlu dodatkowo kilkadziesiąt nowych umów o świadczenie usług dostępu do internetu i TV (umowy na 24 miesiące, najprawdopodobniej do momentu ich zakończenia sieć gminna jeszcze nie powstanie).   

– Gmina Polkowice dopiero zamierza zbudować w tej lokalizacji sieć, najprawdopodobniej w większości będzie to „nakładka”, a inwestycja będzie oznaczać konieczność rozkopania całego osiedla. Zasadnym wydaje się zatem pytanie, czy agresywna komunikacja przeciwko Netii – zakrawająca o czyn nieuczciwej konkurencji – nie ma na celu „przykrycia” potencjalnej niegospodarności?

 Netia jest otwarta na współpracę z gminą, w tym w zakresie dzierżawy na rzecz gminnego projektu „Polkowice 4.0” swojej kanalizacji.

 Ogólnie przyjętą praktyką operatorów telekomunikacyjnych, w tym Grupy Netia, po wybudowaniu/zmodernizowaniu sieci w danej lokalizacji jest przypisanie odpowiedzialności za sprzedaż usług w określonym budynku/osiedlu konkretnej osobie, która określana jest mianem „opiekuna budynku/osiedla”.

 Netia (jeszcze jako Telefonia Dialog) obecna jest w Polkowicach od początku lat 2000. Docieramy do przytłaczającej większości (kilka tysięcy) gospodarstw domowych w budownictwie wielorodzinnym i licznych domków jednorodzinnych. Od 2017 roku prowadzimy w tej miejscowości program modernizacji sieci do standardu światłowodowego i oferujemy mieszkańcom Polkowic najbardziej atrakcyjne, cenowo i jakościowo, usługi.