Netia wybudowała sieć IP VPN dla PKP PLK

Netia poinformowała, że zakończyła przed czasem projekt budowy sieci sieci IP VPN (MPLS) dla PKP PLK, która łączy ponad 1800 lokalizacji w całej Polsce. 

Operator podkreśla, że wygrał przetarg, w którym kryteria jakościowe miały wagę blisko 70 proc., zaś ogólna cena usługi – nieco ponad 30 proc. W dodatku po niezwykle zaciętym przetargu.

Celem projektu, który został zainicjowany przez służby IT spółki PKP PLK na początku 2022 r., było unowocześnienie i zapewnienie ciągłości działania usługi transmisji danych w sieci WAN na potrzeby jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. w latach 2023−2027. 

Dokumentacja przetargowa powstała w wyniku wielomiesięcznych prac zespołu ekspertów Biura Informatyki spółki PKP PLK oraz dialogu technicznego z potencjalnymi dostawcami. Bardzo nowatorskie dla przetargów przeprowadzanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych było skupienie się głównie na kryteriach jakościowych.

W trzyetapowym przetargu, w którym brali udział wszyscy czołowi, ogólnopolscy dostawcy usług transmisji danych, w tym dotychczasowy (Orange Polska) – zwycięska okazała się oferta Netii. 

 – Sieć WAN spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma krytyczne znaczenie dla ciągłości usług teleinformatycznych i bezpieczeństwa funkcjonowania kolei, a tym samym strategiczne znaczenie dla państwa. Dlatego, opracowując wymagania dla nowej sieci, jakość, rozumiana przede wszystkim jako gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i bezawaryjności, musiała zostać postawiona na pierwszym miejscu  – informuje Bartosz Szadkowski, dyrektor Biura Informatyki w Centrali PKP PLK. 

 
Źr Netia