REKLAMA

Netia wydała na skup akcji ponad 57,5 mln zł

Według ostatniego komunikatu, od początku trwania programu skupu akcji Netia nabyła w transakcjach giełdowych 12,463 mln własnych walorów. Wydała na to ponad 57,5 mln zł, czyli 57,5 proc. całej przeznaczonej na skup kwoty.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi decyzjami spółki, skup potrwa jeszcze 2,5 tyg. Jeżeli realizowany będzie z dotychczasową dynamiką, to – czysto statystycznie – Netia powinna kupić jeszcze ok. 730 tys. własnych akcji i wydać na to ok. 3,3 mln zł. Gdyby tak sie stało, to do 21 maja br., na który to dzień zaplanowany jest koniec skupu akcji, łączny ich wolumen wyniesie 13,2 mln walorów, a łączny koszt prawie 61 mln zł. Zgodnie z zeszłorocznymi decyzjami, ten koszt miał nie przekroczyć 100 mln zł.

Skup akcji traktowany jest jako rodzaj wynagrodzenia dla akcjonariuszy, ponieważ stabilizuje lub podnosi kurs akcji oraz zmniejsza liczbę walorów, na które przypada dywidenda. Skup stanowi niekiedy obronę spółki przed przejęciem przez nowych nabywców akcji, ale akurat w przypadku Netii 3,6 proc. własnych akcji, jakie do tej pory skupiła spółka, nie stanowi istotnego z punktu widzenia kontroli pakietu.

Od czasu rozpoczęcia skupu kurs akcji Netii – przy okresowych wahaniach – utrzymuje się na poziomie 4,5-4,6 zł.

Warto przypomnieć, że niezależnie od skupu akcji akcjonariusze Netii kolejny rok z rzędy uchwalili wypłatę dywidendy z zysków operatora.