REKLAMA

Netia zapewni usługi WAN dla NIK

W przetargu na świadczenie przez okres 3 lat usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetu Najwyższa Izba Kontroli udzieliła zamówienia spółce Netia S.A., która zaproponowała cenę ofertową brutto 4,720 mln zł. Całkowita końcowa wartość umowy wynosi 3,838 mln zł (bez VAT).

Druga złożona w przetargu oferta przez Exatel S.A.(3,460 mln zł brutto) nie była oceniana, ponieważ została odrzucona.

Cena ofertowa (waga 50) była głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert. Pozostałe kryteria to: cena usług i dostaw opcjonalnych (waga 26), obsługa protokołów EIGRP oraz Tacacs+ przez oferowane routery CE (waga 12 proc.) oraz obsługa rozwiązania Cisco Trustsec przez oferowane routery CE (waga 12).

Zamówienie obejmuje m.in.

  • świadczenie usługi transmisji danych w sieci WAN z wykorzystaniem głównych i zapasowych łączy IP VPN MPLS wykonawcy we wszystkich lokalizacjach NIK,
  • świadczenie usługi dostępu do internetu w siedzibie zamawiającego w Warszawie poprzez główne i zapasowe łącze,
  • dostawę i przeniesienie na NIK własności 16 szt. routerów CE wraz z wyposażeniem oraz serwisem producenta zapewniających funkcjonalność transmisji danych w sieci WAN;
  • dostawę i przeniesienie na zamawiającego własności licencji aktywujących porty 10 Gb/s w routerach CE.